Ay: Mart 2019

on

Granit kelimesi yapısal ve dekoratif kullanım için, kesme taşı satan firmalar tarafından kullanılır. Bu Granit’ler;

 • Tezgah
 • Yer Karoları
 • Döşemeler
 • Yapı Kaplamaları
 • Anıtlar
 • Ve diğer bir çok ürünün imalatında kullanılır.

Ticari taş endüstrisinde, bir Granit mermerden daha sert olan ve görünür derecede taneler barındıra dekoratif bir kaya türüdür. Bu detayların altında yatan mineraller ise:

 • Gabro
 • Bazalt
 • Pegmatit
 • Şist
 • Siyenit
 • Monzonit
 • Anortozit
 • Diyabaz
 • Diorit
 • Ve daha bir çok mineral.

Granit’in Kullanım Alanları

Granit, daha çok belirli ölçülerde kesilmiş bir doğal taş olarak kullanılmaktadır. Granitin işlenmesi, yukarıda belirtilen alanlarda kullanılmasına kolaylık sağlamaktadır. Granit taşları, aşınmaya dayanıklıdır. Belirli ağırlıkları kaldıracak kadar da güçlüdür. Kötü hava koşullarına da dayanıklı olan Granit aynı zamanda parlak cila ile kaplanarak pürüzsüz yüzeyler haline gelebilmektedir. Bu özellikleriyle de çok kullanışlı ve talep gören bir taş haline gelmiştir.

Granitler, hem iç hem de dış yapı uygulamalarında yüzlerce asırdır kullanılmaktadır. Kaba inşaatlardan, cilalı yapılara, köprülerden kaldırımlara, anıtlardan dekoratif ürünlere kadar bir çok alanda kullanılmaktadır. İç mekanlardaki kullanımlarında genelde cilalanarak parlak ve estetik yüzeyler haline gelir. Bu da Granit’e pratiklik ve dekoratiflik özelliğini kazandırmaktadır.

Granit, düz inşaat malzemelerine oranla biraz daha maliyetlidir. Normalde, yapı sektöründe diğerlerine oranla daha maliyetli olan ürünlerin popülaritesi düşmesine rağmen, Granit’in avantajları ve estetik duruşu sayesinde üzerindeki talebi hiç kaybetmemiştir. Projelere zarafet, şıklık, dayanıklılık ve özellikle kalitede kalıcılık katmaktadır.

Granit, kırma taş ve agrega olarak da kullanılmaktadır. Bu formda, yapı şantiyelerinde temel malzeme olarak yerini alır. Yol yapımında agregayı, demiryolu balastında ise temelleri oluşturmaktadır. Dayanıklılık özelliklerinin avantaj sağladığı tüm alanlarda kullanılmaktadır.

Yüzeyde Granit Kaynakları

Granit’in yer kabuğunda en çok bulunan kaya olduğu bilinmektedir. Yüzeyde, Granit “Batholtits” olarak da bilinen geniş alanlarda, “Kalkan” olarak bilinen yer kabuğunun çekirdek bölgelerinde ve dağlık alanların çoğunun çekirdeğinde ortaya çıkmaktadır.

Granit içerisindeki büyük mineral kristalleri erimiş kaya malzemesinden yavaşça soğuduğunun bir kanıtıdır. Bu yavaş soğutma Dünya yüzeyinin altında gerçekleşmiş olmalıydı ve uzun bir süre olması gerekiyordu. Bugün yüzeyde kalıyorlarsa, gerçekleşebilecek tek yol, granit kayalarının yükseltilmiş olması ve üstündeki tortul kayaların aşınmış olmasıdır.

Granitin içerisindeki büyük mineral kristalleri, onun erimiş kaya malzemesinden yavaşça soğuduğunun açık bir kanıtıdır. Bu yavaş soğumanın, Dünya yüzeyinin altında gerçeklemiş olduğu tahmin edilmektedir. Yüzeyde kalanların sebebi ise Granit kayalarının doğal seleksiyon ile yükselmiş olmaları ve üzerlerindeki tortuların aşınmış olmasıdır.

Tortul kayaların altında kalan Granit bölümleri için ise “Bodrum Kayaçları” ismi kullanılmaktadır.

on

Granit, gözle görülebilir büyüklükte tanecikler içeren açık renkli, magmatik bir kaya türüdür. Magmanın yavaş yavaş kristalleşmesinden, Dünya’da yer kabuğu yüzeyinin altında oluşmaktadır. Granit, düşük miktarda mika, amfibol ve diğer minerallerden oluşmuş olan feldispat ve kuvars mineralinden oluşmaktadır. Bu minerallerin bir araya gelmesiyle, genelde Granit kayalar üzerinde koyu mineral tanecikleriyle birlikte, pembe, gri, kırmızı veya beyaz bir renk oluşmaktadır.

Granit taşları günümüzde bir çok sektörde kullanılmaktadır. Bunların önde gelenleri ise dekorasyon, süsleme ve inşaat alanlarıdır. Granit taşların işlenmesi, ayrıştırılması ve ürüne dönüştürülmesi kaliteli süreçlerden geçmeli ve sıkı kontrol altında tutulmalıdır.

Magmatik Kayaların En Bilineni: Granit

Granit taşı, magmatik özellikli kayalar arasında en çok bilinenidir. Bunun başlıca sebebi, Dünya yüzeyinde en yaygın şekilde bulunan kaya türü olmasıdır. Graniti bilinir yapan diğer bir sebep ise, granitin gündelik hayatta kullanılan bir çok ürünün ham maddesi olmasıdır. Bu ürünler arasında:

 • Tezgah Üstü
 • Yer Karosu
 • Kaldırım Taşı
 • Bordür
 • Merdiven Basamakları
 • Bina Kaplamaları
 • Mezarlık Anıtları

gibileri başı çekmektedir.

Tipik bir granit örneği üzerinde yaklaşık 5 santim büyüklüğünde ana minerallerini içeren kabarcıklar bulunmaktadır. Bu mineral kabarcıkları gözle görülebilir derece büyüktür. Granit üzerinde görülen pembe taneli bölümler ortoklaz feldispattır. Gri renkteki bölümler ise kuvars ya da muskovittir. Granit üzerinde siyah taneler de bulunmaktadır. Bunlar ise biyotit ya da hornblend olabilmektedir. Granitler içerisinde çok sayıda mineral barındırabilmektedir.

Bonus Bilgi: Curling Sporunda Granit

Granit, günlük kullanımın yanı sıra, dünyada ünü azımsanamayacak derecede olan Curling Sporunun topunun üretiminde de kullanılmaktadır. Granit, bu spordaki zemine uygun ve sağlam olduğu için tercih edilmektedir.

on

Bazalt Taş Nedir?, aslında plajiyoklaz ve piroksen minerallerinin bir araya gelmesiyle oluşan, koyu renkli, magmatik özellikli ve ince yapıda bir kayadır. Genellikle magma lavlarının akışında olduğu gibi ekstrüzyonlu bir kaya olarak oluşurlar. Fakat magmatik bir yapıların dışında eşik görevi gören küçük engellerde de oluşabilmektedir.

Bazalt Taşı Nedir? Bileşimi Gabro’ya benzemektedir ama Bazalt ve Gabro arasında bir fark vardır; Bazalt ince taneli bir kaya olarak oluşurken Gabro daha kaba taneleri olan bir kaya olarak oluşmaktadır.

Bazaltın Dünyadaki Rezervi

Bazalt Taşı Nedir? kayasının, Dünya üzerindeki varlığı, diğer tüm kayaçlardan çok daha fazladır. Dünya’nın okyanus havzalarındaki birçok bölgesi Bazalt tarafından adeta istila edilmiştir. Bazalt, karasal bölgelerde çok daha az olmasına karşın, lav akar ve sel bazaltları Dünya’nın karasal yüzeyinin azımsanamayacak kadar çok bölgesinde bulunmaktadır. Bazalt, kullanım alanları olarak da çok önemli bir kayadır.


Uzayda Bazalt’ın Yeri

Bazalt Taşı Nedir?, yegâne uydumuz olan Ay’da bol miktarda bulunmaktadır. Ay yüzeyinin çok önemli bir kısmı bazaltik özellik gösteren lav akıntıları ve bazaltlarla örülüdür. Ay’ın bu bölgeleri “Ay Maria” olarak da bilinir. Ay’ın geniş bölgeleri, büyük doğal afetler tarafından etkilenebilecek olan geniş Bazalt akışlarıyla adeta sıvanmıştır. Ay Maria’nın tarihi geçmişi, bulunduğu bölgelerdeki krater darbelerinin yoğunluğu ve derinliği gözlemlenerek bilgi sahibi olunabilecek bir detaydır. Eğer Bazaltik bir yüzeyde kraterler az ve sığ ise o bölgelerin genç Bazalt’ları içerdiğini söyleyebiliriz.

Bazalt Taşı Nedir? – Ek Bilgi: Olimpus Volkanı

Olimpus Mons, Mars’ta kalkan görevi gören bir yanardağdır. Mars’taki diğer volkanik özelliklerin çoğunda olduğu gibi Olimpus Mons’lar da Bazaltik lav akımlarından oluşmaktadır. Mars’taki en yüksek dağı ve güneş sistemimizin bilinen en yüksek volkanı Olimpus Mons’tur.

Olimpus Mons Volkanı olarak da bilidir. Bazalt Taşı Nedir? Bu kalkan volkanı Bazalt’tan oluşur ve en yüksek bölgelerde çok büyük kalderalara sahiptir. Olimpus Mons Volkanı, Mars’taki en yüksek topoğrafik özelliktir. Aynı zamanda güneş sistemimizde bilinen en büyük boyutlara sahip volkandır. Yaklaşık altı yüz bin metre  çapında ve yirmi beş bin metre yüksekliğindedir.

Tüm Projelerinizde Siz Değerli Müşterilerimize Bir Telefon kadar yakınız. Bazalt taşı ürünleri için LİNKTEN ULAŞA BİLİRSİNİZ

on

Andezit, çoğunlukla açık ve koyu gri tonlarda, ince yapılı magma kayalarından bir ailenin genel adıdır. Detaylı bilgi edinilmesi açısından inceleme esnasında küçük parçalara ayrılmak suretiyle kırılırlar. Andezit mineral bakımından zengin bir taştır, içeriğinde feldispat ve plajiyoklaz mineralleri bolca bulunmaktadır. Bazı andezitlerde, biyotit, amfibol ve piroksene de rastlanmaktadır. Andezitlerin çoğunda olivin ve kuvars bulunmamaktadır.

Andezitin yoğunlukla bulunduğu alanların başında stratovolkanlarca üretilmiş lav akışına uğramış yerler gelmektedir. Bu tür lavlar akışından itibaren hızlıca soğuduğu için genelde küçük kristaller şeklinde oluşur. İçeriğinde bulunan mineraller oldukça küçüktür, hatta bazılarını büyüteç gibi bir aparat kullanmadan görmek mümkün değildir. Hızlı soğumadan dolayı oluşan andezitlerde yüksek miktarda cam bulunurken, gaz içerikli lavlarla oluşmuş andezitlerde veziküler dokulara rastlamak mümkündür.

Andezitler Nerede Oluşur?

Andezit ve diorit, yeraltı kabuklarına yakın bölgelerdeki yüzeylerin üzerinde rastlanan taşlardır. Ağırlıklı olarak magma tabakasını oluşturan kaynaklara yakın eğimde bulunan alanlarda erimeden kaynaklı olarak oluşur. Diorit daha çok magma tabakasının püskürmediği, ancak ağır ağır yüzey kabuğunda kristalleştiğinde kaba taneli olarak oluşmaktadır. Eğer yüzeye çıkan magma lavları hızla soğur ise taneler daha ince oluşmaktadır.

Andezit ve diorit, bazalt ve granit arasında bir bileşke görevine sahiptir. Bunun başlıca sebebi ise asıl magma lavlarının bir okyanus levhasının bellir bir bölümünün erimesi olarak gösterilebilir. Bir magma granit özelliğe sahip kayaları eriterek veya granitimsi magma lavları ile karşılaşarak granit bir atık oluşturur.

Andezit ismi, Güney Amerika’nın And Dağları’ndan gelmektedir. And Dağları’nda stratovolkanların dik kısımlarının üzerinden tüf ve kül birikintileriyle iç içe geçmiş bir şekilde lav akışı meydana gelir. Andezitik volkanlar, Orta Amerika, Meksika, Endonezya, Japonya, Filipinler, Yeni Zelanda ve Karayipler’deki bazı bölgelerin alt kısımlarında bulunmaktadır.

Andezitler, aynı zamanda alt dalış bölgesi ortamından da oluşabilmektedir. Mesela, bazalt kayaçlarının bir kısmının erimesiyle, okyanus sırtlarında ve okyanusların sıcak bölgelerinde oluşabilmektedir. Ek olarak derin kısımlardan kaynaklı magmanın yeryüzü kabuğunu erittiği bölgelerde ya da magmanın kabuğu patlattığı zamanlarda oluşabilmektedir.

Andezit Porfirisi Nedir?

Zaman zaman andezit taşlar büyük ve gözler görülebilir amfibol mineralleri içerebilir. Bu büyük kristaller fenokristal olarak da adlandırılmaktadır. Soğumanın derinlemesine olduğu minerallerin kristalleşme sıcaklığına yaklaştığı sıralarda bu taşlar oluşmaya başlar. Bu yüksek kristalleşme sıcaklığına sahip mineraller, kabuk yüzeyinin alt kısımlarda oluşmaya başlar ve magmanın patlamasından önce gözle görülebilecek boyutlarda büyür.

Magma Lavları, Dünya’nın yüzeyine doğru patladığında erimiş kısmın geri kalanın hızla kristalleşmektedir. Bu durum, iki farklı kristal büyüklüğünde bir kayaç üretir, bunlar;

 • Yavaş yavaş ve derinliklerde oluşan büyük kristaller
 • Yüzeyde hızla oluşan küçük kristaller

olarak ayrılırlar.

Andezit profirisi, iki farklı kristal büyüklüğündeki bu kayalar için kullanılan isimdir.