Bazalt Taş Nedir?

Bazalt, aslında plajiyoklaz ve piroksen minerallerinin bir araya gelmesiyle oluşan, koyu renkli, magmatik özellikli ve ince yapıda bir kayadır. Genellikle magma lavlarının akışında olduğu gibi ekstrüzyonlu bir kaya olarak oluşurlar. Fakat magmatik bir yapıların dışında eşik görevi gören küçük engellerde de oluşabilmektedir. Bileşimi Gabro’ya benzemektedir ama Bazalt ve Gabro arasında bir fark vardır; Bazalt ince taneli bir kaya olarak oluşurken Gabro daha kaba taneleri olan bir kaya olarak oluşmaktadır.

Bazaltın Dünyadaki Rezervi

Bazalt kayasının, Dünya üzerindeki varlığı, diğer tüm kayaçlardan çok daha fazladır. Dünya’nın okyanus havzalarındaki birçok bölgesi Bazalt tarafından adeta istila edilmiştir. Bazalt, karasal bölgelerde çok daha az olmasına karşın, lav akar ve sel bazaltları Dünya’nın karasal yüzeyinin azımsanamayacak kadar çok bölgesinde bulunmaktadır. Bazalt, kullanım alanları olarak da çok önemli bir kayadır.

Uzayda Bazalt’ın Yeri

Bazalt, yegâne uydumuz olan Ay’da bol miktarda bulunmaktadır. Ay yüzeyinin çok önemli bir kısmı bazaltik özellik gösteren lav akıntıları ve bazaltlarla örülüdür. Ay’ın bu bölgeleri “Ay Maria” olarak da bilinir. Ay’ın geniş bölgeleri, büyük doğal afetler tarafından etkilenebilecek olan geniş Bazalt akışlarıyla adeta sıvanmıştır. Ay Maria’nın tarihi geçmişi, bulunduğu bölgelerdeki krater darbelerinin yoğunluğu ve derinliği gözlemlenerek bilgi sahibi olunabilecek bir detaydır. Eğer Bazaltik bir yüzeyde kraterler az ve sığ ise o bölgelerin genç Bazalt’ları içerdiğini söyleyebiliriz.

Ek Bilgi: Olimpus Volkanı

Olimpus Mons, Mars’ta kalkan görevi gören bir yanardağdır. Mars’taki diğer volkanik özelliklerin çoğunda olduğu gibi Olimpus Mons’lar da Bazaltik lav akımlarından oluşmaktadır. Mars’taki en yüksek dağı ve güneş sistemimizin bilinen en yüksek volkanı Olimpus Mons’tur.

Olimpus Mons Volkanı olarak da bilidir. Bu kalkan volkanı Bazalt’tan oluşur ve en yüksek bölgelerde çok büyük kalderalara sahiptir. Olimpus Mons Volkanı, Mars’taki en yüksek topoğrafik özelliktir. Aynı zamanda güneş sistemimizde bilinen en büyük boyutlara sahip volkandır. Yaklaşık altı yüz bin metre  çapında ve yirmi beş bin metre yüksekliğindedir.