Granit, yapısı itibariyle büyük belirtili izler içeren açık renkli volkanik bir kaya türüdür. Volkanların ağır ağır kristalleşmesi sayesinde oluşmaktadır. Dünya’da genellikle yer kabuğunun alt kısmında oluşmaktadır. Granitlerin içeriğinde;

  • Mika
  • Amfibol
  • Kuvars
  • Ve Feldispat

Bulunmaktadır.

Bu minerallerin bir araya gelmesi gözle görülür büyüklükte koyu tanecikler şeklinde izler oluşturur. Ayrıca bu minerallerin birleşimi Granitlere kırmızı, pembe, beyaz ya da gri rengini kazandırır.

Granitin Farklı Tanımları

Granitler, farklı iş çevrelerince farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Eğitim alanında jeologlar tarafından madeni bir cisim olarak incelenmektedir. Bu tür kayaları inceleyen jeologlara “Petrolog” ismi verilmektedir. Ticari kullanımda ise bir çok alanda kullanılan Granit, tezgah, fayans ve bina kaplamaları gibi dekoratif ve çok boyutlu şekillerde değerlendirilir. Bu kullanım alanları zamanla devasa şekilde genişlemiş ve bir çok alanda kullanılmaya başlanmıştır.

Granitler, farklı çevrelerce farklı şekilde kullanılmasından ötürü, bu farklı çevrelerce farklı amaçlarla değerlendirilmiştir. Bu durumu üç ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar:

  • Genel Ansiklopedik Bilgi Tanımı
  • Petrolog Tanımı
  • Ticari Kullanım Tanımı

Genel Ansiklopedik Bilgi Tanımı

Granit, az miktarda mika ve amfibol mineralleri içeren, esas olarak feldispat ve kuvarsdan oluşan iri taneli, açık renkli bir magmatik kayadır. Bu basit tanım, öğrencilerin bir görsel incelemeye dayanarak kayayı kolayca tanımlamalarını sağlar.

Granit, ansiklopedik olarak kısaca şöyle tanımlanabilir: İçeriğinde az miktarda mika ve amfibol, aslen ise feldispat ve kuvars bulunan, iri taneli, açık renkli volkanik bir kaya türü. Bu basit tanım, hem ansiklopedik bilgi olarak hem de eğitim bilgisi olarak kolay anlaşılabilmesi için yapılmıştır.

Petrolog Tanımı

Petrologlar Graniti, kuvarsın felsik bileşenleri yüzde 10 ila yüzde 50’sini oluşturduğu ve alkali feldispatın toplam feldispat içeriğinin yüzde 65’i ila yüzde 90’ını oluşturduğu plütonik bir kaya türü olarak tanımlarlar. Bu tanımın uygulanması, bu alanda uzman bir jeolog olan petrologun mineral tanımlaması ve miktar belirleme becerisini gerektirmektedir.

Ansiklopedik bilgilerdeki tanımlarının aksine petrologlar bu kayaları “Granit” olarak tanımlamamaktadırlar. Bu kayalar petrologlar için şu üç farklı isimle anılmaktadır:

  • Granodiorit
  • Pegmatit
  • Aplit

Mineral bileşimlerini dikkate alan petrologlar için başka isimlerle de anılmaktadırlar.

Ticari Kullanım Tanımı

“Granit” ticari alanda yapısal ve dekoratif kullanım için kesme taşı, küp taş gibi bir çok isimde kullanılır. Bu Granitler, tezgah, yer karoları, döşeme, bina kaplamaları, anıtlar, sanatsal çalışmalar ve daha bir çok ürünü imal etmek için kullanılmaktadır.

Ticari taş endüstrilerinde, Granit’ler mermerden daha sert, gözle görülür büyüklükte taneleri olan bir kaya olduğu için tercih edilmektedir. Ticari kullanımlar, petrologların aksine mineral bazlı ayrım yapmadan, gabro, pegmatit, şist, gnays, siyenit, monzonit, anortozit, granodiyorit, diyabaz, diorit ve diğer birçok kayalar yalnızca “Granit” olarak adlandırılmaktadır.

Erga Granit’in Üretimi Nerede?

Bergama, Giresun ve Diyarbakır bölgelerindeki üretim tesislerimizde granit ve bazalt ürünleri imal etmekteyiz. Granit oluk taşları için genelde Bergama üretim tesisimizi kullanıyoruz. Türkiye’nin her bölgesine sorunsuz ve hızlı teslimatımız sayesinde müşterilerimize uygun ve kaliteli ürünleri göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Benzer Gönderiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir