Granit, gözle görülebilir büyüklükte tanecikler içeren açık renkli, magmatik bir kaya türüdür. Magmanın yavaş yavaş kristalleşmesinden, Dünya’da yer kabuğu yüzeyinin altında oluşmaktadır. Granit, düşük miktarda mika, amfibol ve diğer minerallerden oluşmuş olan feldispat ve kuvars mineralinden oluşmaktadır. Bu minerallerin bir araya gelmesiyle, genelde Granit kayalar üzerinde koyu mineral tanecikleriyle birlikte, pembe, gri, kırmızı veya beyaz bir renk oluşmaktadır.

Granit taşları günümüzde bir çok sektörde kullanılmaktadır. Bunların önde gelenleri ise dekorasyon, süsleme ve inşaat alanlarıdır. Granit taşların işlenmesi, ayrıştırılması ve ürüne dönüştürülmesi kaliteli süreçlerden geçmeli ve sıkı kontrol altında tutulmalıdır.

Magmatik Kayaların En Bilineni: Granit

Granit taşı, magmatik özellikli kayalar arasında en çok bilinenidir. Bunun başlıca sebebi, Dünya yüzeyinde en yaygın şekilde bulunan kaya türü olmasıdır. Graniti bilinir yapan diğer bir sebep ise, granitin gündelik hayatta kullanılan bir çok ürünün ham maddesi olmasıdır. Bu ürünler arasında:

  • Tezgah Üstü
  • Yer Karosu
  • Kaldırım Taşı
  • Bordür
  • Merdiven Basamakları
  • Bina Kaplamaları
  • Mezarlık Anıtları

gibileri başı çekmektedir.

Tipik bir granit örneği üzerinde yaklaşık 5 santim büyüklüğünde ana minerallerini içeren kabarcıklar bulunmaktadır. Bu mineral kabarcıkları gözle görülebilir derece büyüktür. Granit üzerinde görülen pembe taneli bölümler ortoklaz feldispattır. Gri renkteki bölümler ise kuvars ya da muskovittir. Granit üzerinde siyah taneler de bulunmaktadır. Bunlar ise biyotit ya da hornblend olabilmektedir. Granitler içerisinde çok sayıda mineral barındırabilmektedir.

Bonus Bilgi: Curling Sporunda Granit

Granit, günlük kullanımın yanı sıra, dünyada ünü azımsanamayacak derecede olan Curling Sporunun topunun üretiminde de kullanılmaktadır. Granit, bu spordaki zemine uygun ve sağlam olduğu için tercih edilmektedir.

Benzer Gönderiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir